Největším problémem při zavádění BIM do praxe je neochota spolupracovat a učit se novým postupům

Ve svém článku pro magazín BIM+ Peter Trebilcock tvrdí, že kladných výsledků lze dosáhnout jedině spojením technického nadání mladé generace a zkušeností generace starší.

Nedávná studie o budoucnosti BIM poukázala na to, že organizace se musí přizpůsobit pokroku v digitalizaci a podniknout kroky nutné k osvojení nových technologií a nabídnout svým zaměstnancům celoživotní vzdělávání ve formě bezplatných online zdrojů. Protože zavedení BIM do praxe není něco, co se zvládne ze dne na den a postupy a pravidla, na které jsme zvyklí dnes už nemusí platit zítra.

Co podle Trebilcocka stojí osvojení nových technologií v cestě, je lidská arogance ve formě tvrdohlavých zastánců tradičních postupů, dále nevědomost a neochota učit se a pak také námitky proti nákladům, které je třeba vyložit v případech jako je zavedení BIM. Naději vidí v nové generaci, která se aktivně zapojuje do zkoušení nejnovějších postupů, a radí, aby své starší kolegy trpělivě navedla na cestu pokroku. Aby jim předvedla, co všechno se dá dokázat s využitím 3D modelování a tisku, BIMu nebo virtuální reality.

Trebilcock vykresluje starší generaci pro nás až příliš pesimisticky, kdy s množstvím životních zkušeností nutně ustupuje ochota učit se novým věcem, což se jistě netýká každého. Souhlasíme však s jeho návrhem celoživotního vzdělávání přístupného všem a spolupráce vyznavačů tradičních postupů s inovátory.

Zdroj: Peter Trebilcock, BIM+