Duben 2017

Živé materiály

Když mluvíme o stavebních materiálech, ve valné většině případů – raději doufejme ve všech případech – se jedná o materiály neživé. Kam ale zařadit protobuňky,…